fot. Ula Jocz

Weź udział w open callu i zrealizuj swój projekt na Głównej!

12 kwi 2024

Fyrtel Główna zaprasza na nietypowe rezydencje artystyczne. Nietypowe, bo skierowane nie tylko do osób artystycznych, ale również animatorów kultury, aktywistek, badaczy, kuratorek czy edukatorów. Zgłaszane projekty powinny twórczo angażować mieszkańców i mieszkanki poznańskiej dzielnicy Główna. Nabór trwa do 30 kwietnia.

Idiomem tegorocznej edycji rezydencji jest hasło „Do źródeł”, które zachęca do tego, aby przyjrzeć się chłopskiej i ludowej historii dzielnicy Główna, która blisko 100 lat temu była jeszcze wsią, znajdującą się poza granicami Poznania. Współcześnie obserwujemy zwrot ku manualności. Dzierganie, szydełkowanie, majsterkowanie, rzeźbienie, pieczenie czy ogrodnictwo to tradycyjne umiejętności, które w przeszłości głównie zapewniały ludziom niezbędne do życia środki, a obecnie są raczej sposobami spędzania czasu wolnego, formami ekspresji czy wyrazem niezgody na otaczającą nas rzeczywistość — pędzącą, zestandaryzowaną i ujednoliconą.

„Do źródeł” można też odczytywać bardziej wprost, bezpośrednio kierując uwagę na wodę, od której zależy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszych ekosystemów. Główna — będąca niegdyś wsią młynarską — nie powstałaby, gdyby nie obecność płynącej tędy do dziś rzeki o tej samej nazwie. Młyny wodne, folusz i tartak, napędzane kołami wodnymi, organizowały życie i pracę lokalnej społeczności, ale ich obecność była też związana z ogólnoświatowymi procesami intensywnych przekształceń środowiska.

W jaki sposób przeszłość dzielnicy wpływa na jej teraźniejszość? Kogo i czyje historie się pomija? Jak inaczej opowiedzieć historię dzielnicy? Po co dziś przyglądać się przeszłości i wracać do źródeł? Dlaczego i w jaki sposób współcześnie wracamy do tradycyjnych, chłopskich i wiejskich praktyk? To tylko niektóre pytania, które mogą stanowić punkt wyjścia do programu rezydencji. Szczególnie cenione będą projekty korzystające z narzędzi edukacji kulturowej, animacji kultury, sztuki społecznej, artistic research, badań w działaniu oraz nawiązujące do potrzeb i problemów mieszkańców i mieszkanek Głównej.

„W grudniu 2023 zaktualizowaliśmy diagnozę społeczności lokalnej, czyli dokument, w którym opisujemy problemy i potrzeby osób mieszkających na Głównej. Jest on podstawą działań Fyrtla Główna, ale powinien też stanowić ważną inspirację dla osób składających swoje aplikacje na rezydencje” — opowiada Maria Lehmann ze Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury.

Do tej pory rezydencje na Głównej realizowali m.in. Fundacja Korba, Paweł „Szegetz” Bąkowski, Maciej Kryński i Łukasz Horbów (duet Szkuty), Aniela Kokosza i Paulina Giwer-Kowalewska (Kolekttacz) oraz — w 2023 roku — artystka i aktywistka Aleksandra Polerowicz, która mapując zmiany architektoniczne zachodzące na Głównej, stworzyła zina mieszkaniowego, uzupełnionego o porady lokatorskie.

fot. Ula Jocz

Organizacja wydarzeń rezydencji będzie możliwa w siedzibie Fyrtla Główna — Społecznego Centrum Kultury przy ul. Głównej 42. Wybrany projekt rezydencji będzie realizowany w lipcu lub sierpniu 2024 roku. Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury, jako organizator naboru, zapewnia wynagrodzenie dla rezydentów i rezydentek oraz budżet przeznaczony na produkcję wydarzeń. Jego maksymalna pula wynosi 10.000 zł. Aplikacje należy przesyłać do 30 kwietnia 2024 roku, do godz. 23.59 na adres mailowy: smak@animatorzysmak.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „Rezydencje 2024”. 

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń, dokumenty potrzebne do aplikacji, a także regulamin określający warunki naboru i rezydencji, można znaleźć tu.

Dofinansowano ze środków budżetu miasta Poznania. #poznanwspiera