zdjęcia: Sylwia Klaczyńska

Nowe Otwarcie Galerii Sztuki Polskiej Muzeum Narodowego w Poznaniu

02 lip 2024

Tego lata Muzeum Narodowe w Poznaniu szykuje dla nas nowe otwarcie Galerii Sztuki Polskiej od końca XVIII w do 1945 r. oraz Galerii Sztuki Współczesnej. Na ścianach muzeum pojawi się wiele nowych dzieł sztuki, od obrazów po rzeźby. Zostaną również zaprezentowane prace, które przeszły zabiegi konserwatorskie i ujrzymy je pierwszy raz. Otwarcie Galerii dla publiczności nastąpi 19 lipca 2024 r.

Ekspozycja zbiorów nowoczesnej sztuki polskiej w Muzeum Narodowym w Poznaniu, prezentująca jej dzieje od oświecenia, przez romantyzm, historyzm, akademizm i realizm, ku sztuce Młodej Polski i modernizm lat 20. i 30., aż po sztukę powojenną i współczesną, została zmieniona po ponad dwudziestu latach. Wprowadzenie nowych rozstrzygnięć architektonicznych, rezygnacja z niektórych podziałów przestrzeni, a zarazem stworzenie nowych jej form korespondujących z już obecnymi obłymi kształtami znacząco zmieniło rytm i akcenty muzealnej narracji. Poszczególne zespoły dzieł zostały wyraźniej wyodrębnione. W wielu wypadkach zyskały nowy kontekst, poprzez wprowadzenie do ekspozycji obrazów i rzeźb, pozyskanych w ostatnim czasie drogą zakupów lub depozytów. Są wśród nich dzieła tak uznanych artystów, jak: Cyprian Godebski, Józef Mehoffer, Jan Stanisławski, Mojżesz Kisling, Henryk Hayden. Po zabiegach konserwatorskich do ekspozycji trafiły dzieła do tej pory niepokazywane, takich artystów jak: Anna Bilińska, Konstanty Laszczka, Edward Wittig, Zofia Stryjeńska, Józef Gosławski oraz zespół rzeźb szkoły zakopiańskiej. Wiele obrazów zyskało nowe ramy. Zmieniony kontekst ekspozycyjny niektórych obrazów uwypuklił ich artystyczne walory oraz wprowadził do muzealnej narracji wcześniej mniej dostrzegane wątki.

Kierunek narracji nowej ekspozycji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu wyznaczają zjawiska związane z historią poznańskiej awangardy. Na wystawie stałej zaprezentujemy najważniejsze zespoły dzieł znajdujących się w kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej, zarówno te dobrze znane poznańskiej publiczności, jak i dotąd nie prezentowane w muzeum, m.in. Alfreda Lenicy, Tadeusza Kantora, Erny Rosenstein, Marii Jaremy, Kazimierza Mikulskiego czy Jerzego Nowosielskiego.

Na ekspozycji pierwszy raz dwustronne obrazy Andrzeja Wróblewskiego pokażemy w sposób umożliwiający oglądanie ich z obu stron. Na wystawie pojawią się także nowe prace zakupione do kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej w roku 2024. Obok nich zaprezentujemy dzieła przechowywane od lat w muzealnym magazynie, które często będą pierwszy raz od dekad eksponowane w naszym muzeum, m.in. Jarosława Kozłowskiego, Jana Ziemskiego, Wandy Gołkowskiej, Anny Cyronek-Kalinowskiej, Ewy Kuryluk czy Haliny Korn-Żuławskiej.