23maj
fot. prawo.amu.edu.pl

Konferencja „Problemy prawne i legislacyjne uchwał reklamowych w Polsce”

23maj
23.05.2024 - 24.05.2024
Wydizał Prawa i Administracji Uniwersytetu Mickiewicza • al. Niepodległości 53, Poznań

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowej poświęconej problematyce legislacyjnej w zakresie uchwał reklamowych, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2024 r. Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz pogłębionej dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami związanymi z prawem i regulacjami.

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpoczyna cykl konferencji poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu planowania przestrzennego pod kątem obowiązujących aktów prawnych. Pierwszym z cyklu wydarzeń będzie konferencja poświęcona problemom prawnym i legislacyjnym uchwał reklamowych w Polsce.

Konferencja pt. „Problemy prawne i legislacyjne uchwał reklamowych w Polsce” odbędzie się w dniach 23-24 maja 2024 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Celem wydarzenia jest zobrazowanie wyzwań z jakimi mierzą się samorządy przy podejmowaniu dokumentu oraz egzekwowaniu zapisów uchwał krajobrazowych w poszczególnych miastach. Panele eksperckie przybliżą problemy związane z ładem przestrzennym, polityką reklamową polskich miast oraz wyjaśnią dlaczego współcześnie uchwały reklamowe są tak niezbędnymi aktami prawa miejscowego. Wydarzenie jest bezpłatne. Konferencja ma charakter ekspercki i jest adresowana do Prawników, Architektów, Urbanistów oraz pracowników administracji publicznej i przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, w szczególności odpowiedzialnych za zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym.

Wiodąca tematyka:

·  Prelekcje z udziałem ekspertów z dziedziny prawa

·  Prezentacje naukowe z zakresu legislacji

·  Panele dyskusyjne na temat rozwiązań prawnych

Planowana inicjatywa ma na celu wymianę doświadczeń środowiska naukowego, samorządowego oraz sądowniczego. Liczymy, że w przyszłości stanie się platformą wymiany myśli oraz miejscem, w którym odmienne perspektywy środowisk łączyć będą się  we wspólną politykę przestrzenną miast, województw, a docelowo również państwa.

Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pośrednictwem dostępnego formularza rejestracyjnego. 
Link do rejestracji: zarejestruj się