fot. Freshmag

„Powiadacze. Dialog między sztuką współczesną a średniowieczną”. Kuratorki, Katarzyna Sinoracka i dr Patrycja Łobodzińska, oprowadzają nas po wystawie.

15 gru 2023
Marynia Tuliszka-Nowacka

Do 7 kwietnia 2024 r. w Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Poznaniu będzie prezentowana wystawa „Powiadacze. Dialog między sztuką współczesną a średniowieczną”. Kuratorki wstawy Katarzyna Sinoracka i dr Patrycja Łobodzińska oprowadziły mnie po ekspozycji opisując zestawione dzieła, a także koncept połączenia współczesności ze średniowieczem. W przestrzeni galerii znalazły się prace ze zbiorów MNP oraz dzieła stanowiące własność artystek i artystów lub wypożyczone dzięki uprzejmości innych instytucji kultury: Muzeum Narodowego w Krakowie, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu im. Magdaleny Abakanowicz. Na wystawie mamy także prace zapachowe Magdy Moskwy – inspirowane wonią kadzidła oraz konkretnymi formułami do namaszczania ciał zmarłych, co w całości dopełnia wędrówkę w czasie.

Średniowiecze cieszy się dzisiaj dwoistym emploi. Z jednej strony nazwa epoki funkcjonuje jako synonim zacofania, przestarzałości. Z drugiej jednak strony współczesna kultura popularna interesuje się jej atmosferą, co dowodzą powstające obecnie liczne seriale, filmy, czy gry nią inspirowane.

Skąd pomysł na wystawę a szczególnie na jej formę interwencji?  

Katarzyna Sinoracka: Pomysł na wystawę powstał w czasie moich studiów i był tematem mojej pracy dyplomowej. Po kilku latach od obrony udało się razem z Patrycją wdrożyć ten projekt wystawy w życie. Poszukiwanie nowych sposobów mówienia o sztuce sakralnej i o sztuce średniowiecznej  wydaje się potrzebne zwłaszcza dla młodych odbiorców i wystawa-interwencja to a próba, którą podejmujmy z Patrycją Łobodzińską. Chodziło nam o stworzenie relacji między sztuką współczesną z obiektami średniowiecznymi, w celu ukazania wspólnoty interpretacyjnej i zwrócenia się ku temu, co jest aktualne dla współczesnego odbiorcy, ale i elementach towarzyszących ludzkiej egzystencji zarówno obecnie, jaki i w średniowieczu.

Czy w ramach Waszych poszukiwań i tworzenia wystawy, któreś zabiegi czy idee artystów pochodzące z wieków średnich, okazały się bardziej przybliżone, powtarzalne w zestawieniu ze sztuką współczesną?

K.S.: Prace na tej wystawie dialogują na różnych płaszczyznach, zarówno materii jak i też sensu ideowego. Dzieła te zanurzone są w teraźniejszości, opowiadają o aktualnych problemach, które wszystkich nas dotyczą i przejmują, jak postępująca degradacja planety, trwające wojny, przebodźcowanie technologiczne i informacyjne. Część prac to swoiste manifesty feministycznej siły.

Ta wystawa to swoiste zaproszenie do odkrycia na nowo Galerii Sztuki Średniowiecznej?

K.S.: Dzieła sakralne umieszone w tej galerii stają się ponownie aktywne dzięki interwencji dzieł sztuki współczesnej. W sposób symboliczny, są okadzone rytualnie wonią obiektów olfaktorycznych  Magdy Moskwy. Samotrzeć II Beaty Ewy Białeckiej przetwarza tradycyjny motyw ikonograficzny, reprezentowany przez znajdującą się obok figurę przedstawiającą św. Annę z Marią i Chrystusem, by ukazać współczesne kobiety i ich rozmaite role.Praca Natalii LL, Caput mortuum, 1990 ze została zestawiona z rzeźbionymi, gotyckimi głowami św. Jana Chrzciciela na misie, wspólnie dzieła te mówią o problemie wyłączenia ze strefy społecznej widzialności widoku ciała pozbawionego życia. Natomiast asamblaż  Pauliny Misiak przedstawia współczesny ołtarz wykonany z procesora komputera, Przejmujące dzieła Ewy Kuryluk czy Agi Gabary pokazane ze średniowiecznymi figurami Zmartwychwstania i Piety  zwracają uwagę na emocjonalizm tych przedstawień.

Dzieła sztuki współczesnej pokazane w kontekście zabytków, proponują publiczności pewnego rodzaju grę poznawczą. Jej zasady zachęcają widza, by w nowy sposób przyjrzał się obiektom, odkrył ich wartości podpowiedziane przez partnerujące im prace. Relacje przyczyniają się zatem do konstruowania nowych interpretacji w warunkach stawianych przez czasoprzestrzeń wystawy. Zapowiedzią swoistego dialogu jest tytuł pokazu. Dzieła sztuki inicjują procesy zachodzące w człowieku: generują emocje, zaspokajają potrzebę obcowania z pięknem, mogą też dać impuls do namysłu nad aktualnymi problemami, ale i czynią bardziej zrozumiałym czas miniony.

fot. materiały Muzeum Narodowe w Poznaniu

Artyści i artystki, których prace prezentowane są w ramach wystawy: Robert Bartel, Beata Ewa Białecka, Agnieszka Brzeżańska, Marta Deskur, Aga Gabara, Kaja Koster, Ewa Kuryluk, Natalia Lach Lachowicz, Dawid Marszewski, Paulina Misiak, Magda Moskwa, Aleksandra Ska

BILETY ONLINE TUTAJ.

Cena biletu normalnego: 12,00 zł
Cena biletu ulgowego: 8,00 zł
Bilet dla uczniów i studentów do 26 r.ż.: 1 zł
Dzieci do 7 r.ż: bezpłatnie

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 9
Poznań, 61-745 Poland